Helaas zijn momenteel de zwembaden tot in elk geval 3 maart 2021 gesloten! Duiken buitenwater in groepjes van max 2 mag wel. Vanwege de corona maatregelen moeten we ons houden aan het protocol verantwoord zwemmen. Sportfondsen heeft ook een leidraad heropening zwembaden. Wij hebben als club een plan van aanpak om veilig te kunnen zwemmen.

Als je wilt deelnemen aan de conditietrainingen mogen jij en/of één van je huisgenoten geen ziekteverschijnselen hebben of hebben gehad in de afgelopen 24 uur en je moet je opgeven! Freek Zindel heeft er voor gezorgd dat we ons kunnen aanmelden via aanmelder.nl. Geef je op tijd op, zodat de trainers en de coronaverantwoordelijke(n) rekening kunnen houden met de aantallen die komen, want elke donderdag om 19u sluit de inschrijving!

De overige weken zullen via deze website beschikbaar komen.

Afspraken:

De overige voorwaarden staan in ons plan van aanpak. Je wordt gevraagd deze goed te lezen. Mocht je vragen hebben kan je die zoals altijd stellen aan het bestuur@aquadelfia.nl.

Als er meer wijzigingen komen zullen wij je inlichten.

Bestanden: