AquaDelfia

AquaDelfia is opgericht op 1 september 1976 te Delft. Met als doel het beoefenen en bevorderen van de onderwatersport. Om dit doel in goede banen te laden zijn er verschillende commissies binnen de vereniging.