AquaDelfia

AquaDelfia is opgericht op 1 september 1976 te Delft. Met als doel het beoefenen en bevorderen van de onderwatersport. Om dit doel in goede banen te laden zijn er verschillende commissies binnen de vereniging.

Aqua Delfia is een inclusieve sportvereniging. We laten een mensen van alle achtergronden toe. Zolang je kunt zwemmen en geĆÆnteresseerd bent in onderwatersport ben je bij ons welkom!
Aqua Delfia is geen hiƫrarchische organisatie, niemand is groter dan de club! Samen maken we onze vereniging. We gaan er daarom ook vanuit dat iedereen een ander kan en zal aanspreken op onveilig, aanstootgevend of ander ongewenst gedrag. Alle trainers en instructuers hebben een verklaring omtrend gedrag (VOG), maar kunnen ook altijd aangesproken worden op ongewenst gedrag.
Het bestuur is altijd aanspreekbaar bij eventuele problemen. Als je na een gemeld probleem of klacht bij het bestuur we er niet tijdig of goed uitkomen verwijzen we graag naar de NOB!. Ook verwijzen we naar een vertrouwensperoon van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) indien men liever een melding eventueel anoniem wil doen.
Alle gedragsregels staan in ons huishoudelijk regelement, die alle leden moeten kennen en naar moeten handelen.