Lid worden van Aqua Delfia

Door een inschrijfformulier in te vullen kan je lid worden van Aqua Delfia. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om eerst een paar avonden te komen kijken en meedoen. Neem hiervoor contact op via bestuur@aquadelfia.nl. Het inschrijfformulier kan je ook op een van de clubavonden krijgen en invullen.

Voordelen van het lidmaatschap

Met het lidmaatschap van Aqua Delfia kan je veel kanten op:

Nederlandse Onderwatersport Bond

Onderdeel van het lidmaatschap van Aqua Delfia is ook het lidmaatschap van de NOB, de Nederlandse Onderwatersport Bond. De voordelen hiervan zijn:

Kosten

Het lidmaatschap van Aqua Delfia bedraagt 50 euro per kwartaal en het lidmaatschap van de NOB bedraagt ongeveer 35 euro per jaar. Totaal ben je dus voor iets minder dan 20 euro per maand lid bij Aqua Delfia.

Let op: om de administratie te vereenvoudigen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan door contact op te nemen met het bestuur.

Daarnaast zijn er nog een aantal eenmalige kosten, zoals het inschrijfgeld voor Aqua Delfia en de NOB . Voor speciale duiken, feestavonden, of andere activiteiten kan het voorkomen dat er om een kleine persoonlijke bijdrage gevraagd wordt om de activiteit te kunnen bekostigen.

Duikopleidingen bij Aqua Delfia zijn goedkoop voor leden. Omdat de instructeurs vrijwilligers zijn betaal je vooral de brevetkosten plus slechts een kleine vergoeding.

De materialen die je nodig hebt om te duiken zoals een fles, een automaat en een BCD/stab-jack kan je op de club huren tegen een lage prijs, maar een duikpak moet je echter wel zelf aanschaffen. Veel duikmaterialen kan je ook kopen via Marktplaats, vaak kan je dan al voor een paar honderd euro een hele goede set bij elkaar krijgen.

Voor onderwaterhockey heb je een cap, een handschoen, een bril, vinnen en een stick nodig. Dit zijn geen dure spullen en ook deze kan je in eerste instantie van de club lenen.

Ondersteuning Gemeente Delft

Als de kosten van het lidmaatschap een beperking voor je zijn, kijk dan of je in aanmerking komt voor de sportregeling gemeente Delft. Via deze regeling kan de gemeente bijdragen in de kosten van het lidmaatschap of het materiaal.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt op 1 januari automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen dient minimaal 2 maanden voor die datum (dus vóór 1 november) te gebeuren. In het huishoudelijk regelement staat dat dit via een aangetekende brief moet, maar als je een email aan het bestuur@aquadelfia.nl stuurt en je krijgt rond 1 november een ontvangst bevestiging is je opzegging ook geregeld. Het lidmaatschap van Aqua Delfia is per maand opzegbaar, maar als je na 1 november opzegt blijf je in elk geval de NOB contributie voor het nieuwe jaar betalen. .

HHR en statuten

De statuten, de AVG en het huishoudelijk reglement van Aqua Delfia zijn hier te downloaden: