Aanmelding voor Aqua Delfia lidmaatschap

Personalia
Adres
Noodcontact

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in nadat u bevestiging heeft gehad van het bestuur van Aqua Delfia. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen van Aqua Delfia kan per maand, op elk moment, maar u bent pas opgezegd, nadat u een bevestiging heeft gehad van het bestuur van Aqua Delfia. Het lidmaatschap van de NOB loopt door tot het einde van het jaar (een opzegging moet voor 1 november binnen zijn om ervoor te zorgen dat deze bij de NOB niet automatisch nog een jaar doorloopt). Aqua Delfia kent verenigingstatuten en een huishoudelijk reglement.